Skip to content

Evolúcia
borca

Niektorá história sa opakuje, história borca sa vyvíja!
Vieš, ako je možné, že je Slovensko plné borcov?

Každý borec vie, že alkohol sa môže piť až od 18 rokov.
A aj táto stránka je len pre borcov, ktorí majú viac ako 18.